Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 26/3/2024

H Εταιρία με επωνυμία “ Florian Schneider”, και τον διακριτικό τίτλο “ΚΤΗΜΑ ΦΛΟΡΙΑΝ ”, είναι η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστότοπου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες Mας αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και την γνωστοποίηση των πληροφοριών Σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και Σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματά Σας στο απόρρητο και τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος Σας προστατεύει.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από Εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό Μας.

 1. Ερμηνεία και ορισμοί

1.α Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι γραμμένο με κεφαλαίο έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τους ακόλουθους όρους. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

1.β Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

Ως Λογαριασμός νοείται ένας μοναδικός λογαριασμός που δημιουργείται για Εσάς για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Μας ή σε τμήματα της Υπηρεσίας Μας.

Ως Συνδεδεμένη εταιρεία νοείται μια οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με ένα μέρος, όπου ως “έλεγχος” νοείται η κατοχή του 50% ή περισσότερο μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλων κινητών αξιών που έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή διευθυντικών στελεχών ή άλλης διαχειριστικής εξουσίας.

Οι όροι Εμείς / Εμάς / Μας στην παρούσα Πολιτική αναφέρεται στον Ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή Σας, στην κινητή συσκευή Σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο, τα οποία περιέχουν τα στοιχεία του ιστορικού περιήγησής Σας στον εν λόγω ιστότοπο, μεταξύ πολλών άλλων χρήσεων.

Ως Συσκευή νοείται κάθε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα ψηφιακό tablet.

Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο.

Η Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό Μας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που προσλαμβάνονται από Εμάς για να διευκολύνουν την Υπηρεσία, να παρέχουν την Υπηρεσία για λογαριασμό Μας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να Μας βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας.

Ως Υπηρεσία Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) Τρίτων Φορέων νοείται κάθε ιστότοπος ή ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίου ο Χρήστης μπορεί να συνδεθεί ή να δημιουργήσει λογαριασμό για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία.

Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια μιας επίσκεψης σε μια σελίδα).

Δικτυακός τόπος – Website είναι το www.domaineflorian.com

Εσείς/Εσάς/Σας Εσείς είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω πρόσωπο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

 1. Αποθήκευση και χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

2.α Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

            Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Μας, ενδέχεται να Σας ζητήσουμε να Μας παρέχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί Σας ή να Σας ταυτοποιήσουμε. Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Όνομα και επώνυμο
 • Αριθμό τηλεφώνου
 • Διεύθυνση, νομός, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη
 • Δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της Συσκευής Σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας Μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής Σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής, ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, όπως, ενδεικτικά, τον τύπο της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, το μοναδικό αναγνωριστικό της κινητής συσκευής Σας, τη διεύθυνση IP της κινητής συσκευής Σας, το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής Σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής Σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία Μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής.

Πληροφορίες από Υπηρεσίες Κοινωνικών Μέσων Τρίτων

Σας επιτρέπουμε να δημιουργήσετε λογαριασμό και να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μέσω των ακόλουθων Υπηρεσιών Κοινωνικών Μέσων Τρίτων:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε μέσω μιας Υπηρεσίας Κοινωνικών Μέσων Τρίτων ή να Μας δώσετε με άλλο τρόπο πρόσβαση σε αυτήν, ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται ήδη με τον λογαριασμό Σας στην Υπηρεσία Κοινωνικών Μέσων Τρίτων, όπως το όνομά Σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σας, τις δραστηριότητές Σας ή τη λίστα επαφών Σας που σχετίζεται με τον εν λόγω λογαριασμό.

Ενδέχεται επίσης να έχετε τη δυνατότητα να μοιραστείτε μαζί Μας πρόσθετες πληροφορίες μέσω του λογαριασμού Σας στην Υπηρεσία Κοινωνικών Μέσων. Τρίτων. Εάν επιλέξετε να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες και Προσωπικά Δεδομένα, κατά την εγγραφή ή με άλλο τρόπο, Μας δίνετε την άδεια να τα χρησιμοποιούμε, να τα μοιραζόμαστε και να τα αποθηκεύουμε με τρόπο που συνάδει με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δεδομένα Αγορών (σε περίπτωση online αγορών από το κατάστημά Μας)

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που Μας δίνετε για να εκτελέσουμε και να ολοκληρώσουμε την πώληση προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας Μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά Σας στοιχεία για να Σας ενημερώνουμε σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας Σας, αλλά και για τις επιστροφές προϊόντων. Θα χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τα δεδομένα Σας για να ελέγξουμε τις πληρωμές Σας, αλλά και για να διαχειριστούμε παράπονα και θέματα εγγύησης σχετικά με τα προϊόντα.

Οι προσωπικές Σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να ελέγξουμε την ταυτότητά Σας και την ηλικία Σας, ώστε να διαπιστώσουμε εάν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω του διαδικτύου, αλλά και να επιβεβαιώσουμε τη διεύθυνσή Σας με τρίτους συνεργάτες Μας.

Εάν πραγματοποιείτε αγορές μέσω της Ιστοσελίδας Μας, θα διαχειριστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • ονοματεπώνυμο
 • διεύθυνση
 • email
 • τηλέφωνο

Για την πραγματοποίηση των αγορών πληρώνετε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα. Η ιστοσελίδα μας ΔΕΝ αποθηκεύει δεδομένα πιστωτικών – χρεωστικών καρτών, τα οποία πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας Σας. Συγκεκριμένα, πριν την έγκριση οποιασδήποτε συναλλαγής, συνδέεστε απευθείας με υπερσύνδεσμο με άλλη ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί μια διαδικτυακή τεχνολογία εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών υπό την ευθύνη των τραπεζικών ιδρυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η ιστοσελίδα Μας δεν χρησιμοποιεί, για κανένα λόγο, οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας έχετε πληκτρολογήσει, καθώς αυτά δεν είναι ορατά σε Εμάς. Όταν ενεργοποιηθεί η πληρωμή στην Ιστοσελίδα Μας μέσω Viva Wallet, η πληρωμή Σας υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Viva Wallet και για τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρεία αυτή δυνάμει της σχετικής σύμβασης που έχετε αποδεχτεί κατά την εγγραφή Σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Φορολογικά στοιχεία και παραστατικά που εκδόθηκαν κατόπιν ηλεκτρονικών αγορών, θα διατηρούνται από την εταιρεία μας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, για λόγους φορολογικού ελέγχου.

 1. β Τεχνολογίες Καταγραφής και Πολιτική Cookies

Αυτή η Πολιτική Cookies εξηγεί τι είναι τα Cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να διαβάσετε αυτή την Πολιτική, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τι είδους cookies χρησιμοποιούμε ή τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας Cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες.

Τα Cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε για Εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα Cookies.

Δεν αποθηκεύουμε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις αλληλογραφίας, κωδικούς πρόσβασης λογαριασμών κ.λπ. στα Cookies που χρησιμοποιούμε.

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες καταγραφής για να καταγράφουμε τη δραστηριότητα στην Υπηρεσία Μας και να αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες. Οι τεχνολογίες καταγραφής που χρησιμοποιούνται είναι beacons, tags και scripts για τη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας Μας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

Cookies ή Browser Cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη Συσκευή Σας. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής Σας να απορρίπτει όλα τα Cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας Μας. Εάν δεν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να αρνείται τα Cookies, η Υπηρεσία μας μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies.

Web Beacons. Ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ενδέχεται να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (που αναφέρονται επίσης ως clear gifs, pixel tags και single-pixel gifs), τα οποία μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να καταμετρούμε τους χρήστες που έχουν επισκεφθεί αυτές τις σελίδες ή έχουν ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία του Ιστότοπου (για παράδειγμα, την καταγραφή της δημοτικότητας ενός συγκεκριμένου τμήματος και την επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).

Τα cookies μπορεί να είναι “μόνιμα” ή “cookies συνεδρείας”. Τα μόνιμα Cookies παραμένουν στον προσωπικό Σας υπολογιστή ή στην κινητή Σας συσκευή όταν βγαίνετε εκτός σύνδεσης, ενώ τα Cookies συνεδρίας διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

Χρησιμοποιούμε τόσο Cookies Συνεδρίας όσο και Μόνιμα Cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

            Απαραίτητα / Ουσιώδη Cookies

Τύπος: Cookies Συνεδρίας

Χορηγούνται από: Εμάς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να Σας παρέχουν τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του Ιστότοπου και για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις λειτουργίες του. Βοηθούν στην αυθεντικοποίηση των χρηστών και στην αποτροπή δόλιας χρήσης των λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρασχεθούν και χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies μόνο για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

Πολιτική Cookies / Cookies Ειδοποίησης Αποδοχής

Τύπος: Μόνιμα Cookies

Χορηγούνται από: Εμάς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies προσδιορίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση των cookies στον Ιστότοπο.

Cookies λειτουργικότητας

Τύπος: Μόνιμα Cookies

Χορηγούνται από: Εμάς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies Μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής Σας ή τη γλωσσική Σας προτίμηση. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να Σας προσφέρουμε μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφύγετε την εκ νέου εισαγωγή των προτιμήσεών Σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

2.γ Οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

Εάν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των Cookies στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη χρήση των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής Σας και στη συνέχεια να διαγράψετε τα Cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής Σας και σχετίζονται με τον παρόντα Ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να αποτρέψετε τη χρήση των Cookies ανά πάσα στιγμή.

Εάν δεν αποδέχεστε τα Cookies Μας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποια δυσχέρεια κατά τη χρήση του Ιστότοπου και ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Εάν θέλετε να διαγράψετε τα Cookies ή να δώσετε οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησής Σας να διαγράψει ή να απορρίψει τα Cookies, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησής Σας.

Για το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, παρακαλούμε επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα από την Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Για το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer, επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα από τη Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

Για το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο Firefox, επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα από τη Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Safari, επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα από την Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος περιήγησης ιστού Σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://taxfix.de/cookiestable/.

 1. Χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να παρέχουμε και να διατηρούμε την Υπηρεσία Μας, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας της χρήσης της Υπηρεσίας Μας.

Για τη διαχείριση του Λογαριασμού Σας: για τη διαχείριση της εγγραφής Σας ως χρήστη της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να Σας δώσουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες σε Εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Για την εκτέλεση σύμβασης: την ανάπτυξη, συμμόρφωση και ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα είδη ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με Εμάς μέσω της Υπηρεσίας.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως οι ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχουν συναφθεί, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν αυτό είναι απαραίτητο ή εύλογο για την εφαρμογή τους.

Για να σας παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και είναι παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει ή για τις οποίες έχετε ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

Για τη διαχείριση των αιτημάτων σας: Για να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε τα αιτήματά Σας προς Εμάς.

Για άλλους σκοπούς: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες Σας για άλλους σκοπούς, όπως η ανάλυση δεδομένων, ο εντοπισμός τάσεων χρήσης, ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών Μας εκστρατειών και η αξιολόγηση και βελτίωση της Υπηρεσίας Μας, των προϊόντων, των υπηρεσιών, του μάρκετινγκ και της εμπειρίας Σας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές Σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Με παρόχους υπηρεσιών: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές Σας πληροφορίες με τους Παρόχους Υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση της Υπηρεσίας Μας, να επικοινωνούμε μαζί Σας.

Με Συνδεδεμένες Οντότητες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες Σας με τις Συνδεδεμένες Οντότητές Μας, στην οποία περίπτωση θα απαιτήσουμε από τις εν λόγω Συνδεδεμένες Οντότητες να τηρούν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Με επιχειρηματικούς συνεργάτες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες για να Σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές.

Με άλλους χρήστες: Όταν μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στους δημόσιους χώρους με άλλους χρήστες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προβληθούν από όλους τους χρήστες και να διανεμηθούν δημοσίως προς τα έξω. Εάν αλληλεπιδράσετε με άλλους χρήστες ή εγγραφείτε μέσω μιας Υπηρεσίας Κοινωνικών Μέσων Τρίτων, οι επαφές Σας στην Υπηρεσία Κοινωνικών Μέσων ενδέχεται να δουν, το όνομα, το προφίλ, τις φωτογραφίες και την περιγραφή της δραστηριότητάς Σας. Ομοίως, άλλοι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν περιγραφές της δραστηριότητάς Σας, να επικοινωνούν μαζί Σας και να βλέπουν το προφίλ Σας.

Με τη συγκατάθεσή Σας: Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά Σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή Σας.

 1. Διατήρηση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές Μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα Σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές Μας συμφωνίες και πολιτικές.

Θα διατηρήσουμε επίσης τα Δεδομένα Χρήσης για εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας Μας, ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Σε κάθε περίπτωση, θα διατηρούμε τα προσωπικά Σας δεδομένα για όσο διάστημα ο λογαριασμός Σας είναι ενεργός, συν έξι μήνες μετά τον τερματισμό του λογαριασμού Σας.

 1. Μεταφορά των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Οι πληροφορίες Σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας Μας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μεταφερθούν – και να διατηρηθούν – σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός του νομού, της επαρχίας, της χώρας Σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας Σας.

Η συγκατάθεσή Σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών από Εσάς, δηλώνει τη συμφωνία Σας με την εν λόγω μεταφορά.

Θα λάβουμε όλα τα εύλογα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα Σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών Σας Δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των δεδομένων Σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

 1. Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε ή να ζητήσετε να Σας βοηθήσουμε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε συλλέξει για Εσάς.

Η Υπηρεσία Μας μπορεί να Σας δώσει τη δυνατότητα να διαγράψετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με Εσάς μέσα από την Υπηρεσία.

Μπορείτε να ενημερώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες Σας ανά πάσα στιγμή, συνδεόμενοι στο Λογαριασμό Σας, εάν έχετε, και επισκεπτόμενοι την ενότητα ρυθμίσεων λογαριασμού που Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις προσωπικές Σας πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί Μας αποστέλλοντας email στη διεύθυνση [email protected] για να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα επεξεργαστεί και θα διεκπεραιώσει το αίτημά σας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη λήψη του αιτήματος.

Σημειώστε, ωστόσο, ότι ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες όταν έχουμε νομική υποχρέωση ή νόμιμη βάση για να το πράξουμε.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων

Θα θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι έχετε πλήρη επίγνωση όλων των δικαιωμάτων Σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Κάθε χρήστης έχει τα κάτωθι δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από Εμάς αντίγραφα των Προσωπικών Σας Δεδομένων.

Το δικαίωμα ενημέρωσης – Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε με σαφήνεια, διαφάνεια για τον τρόπο που χρησιμοποιούμαι τα Προσωπικά Σας Δεδομένα και για τα δικαιώματά Σας.

Το δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να Μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε ότι είναι ανακριβής. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ελλιπείς.

Το δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Βλέπε επίσης “6. Διαγραφή των Προσωπικών Σας Δεδομένων». Ειδικότερα το δικαίωμά Σας είναι πιθανόν να μην είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί εάν:

 • Υπάρχει εκκρεμής διαφορά ή δικαστική διένεξη με την εταιρεία Μας.
 • Η αγορά που έχετε πραγματοποιήσει δεν έχει ακόμα αποσταλεί.
 • Έχετε οφειλές προς την εταιρεία Μας.
 • Εάν έχετε κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών Μας (όπως ενδεικτικά επαναλαμβανόμενες ακυρώσεις παραγγελιών) εντός των δύο τελευταίων ετών
 • Εάν έχετε πραγματοποιήσει αγορά από εμάς υποχρεούμαστε να τηρούμε τα φορολογικά δεδομένα για δώδεκα (12) έτη.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών Σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία – Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων από Εμάς ή να άρετε τη συγκατάθεσή Σας και Εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων Σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός Σας.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων / δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει σε άλλον οργανισμό – υπεύθυνο επεξεργασίας ή απευθείας σε εσάς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το δικαίωμα εναντίωσης – Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων Σας για διαφημιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή Σας ανά πάσα στιγμή:

 • είτε ακολουθώντας τις σχετικές ρυθμίσεις στα email που Σας αποστέλλονται (unsubscribe),
 • είτε απενεργοποιώντας τα cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το σχετικό τμήμα του παρόντος αναφορικά με την Πολιτική Cookies Μας.
 • είτε επικοινωνώντας απ’ ευθείας μαζί Μας.

Το δικαίωμα καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή – Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600)

Εάν υποβάλετε αίτημα, θα Σας απαντήσουμε δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μήνα από την ημεροχρονολογία λήψης του αιτήματός Σας. Ωστόσο εάν το αίτημά Σας είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων Σας, θα Σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα Σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα Σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία Μας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 6908372316 και 2392064978 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας [email protected].

 1. Γνωστοποίηση των προσωπικών Σας δεδομένων

            Επιβολή του νόμου

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να Μας ζητηθεί να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε απάντηση έγκυρων αιτημάτων δημόσιων αρχών (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

            Άλλες νομικές απαιτήσεις

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα με καλή πίστη ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση
 • Να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία Μας
 • Να αποτρέψουμε ή να διερευνήσουμε πιθανές παραβάσεις σε σχέση με την Υπηρεσία
 • Να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Για ανάγκες προστασίας από νομική ευθύνη
 • Για την ασφάλεια των προσωπικών Σας δεδομένων

Η ασφάλεια των Προσωπικών Σας Δεδομένων είναι σημαντική για Εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Αν και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

 1. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν διαχειριζόμαστε Εμείς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα οδηγηθείτε στον ιστότοπο του εν λόγω τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε καμία εποπτεία και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

 1. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα Σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας Μας. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα. 

 1. Επικοινωνία μαζί Μας

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να απευθυνθείτε εγγράφως στην Εταιρεία μας και στον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα τηλέφωνα 6908372316 και 23920 64978 ή ταχυδρομικά στα γραφεία μας στην οδό Ιπανέμα αρ. 120, Τρίλοφος Χαλκιδικής, ΤΚ 57500.